Content1 | col2

Sjøkabel - fiberoptikk

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen forlegging og tilkobling av sjøkabler med alle tilgjengelige fiberantall. Vi har gjennomført mange prosjekter med legging av sjøkabler, og innehar den nødvendige kompetansen for prosjekter av denne typen. Vi arbeider tett sammen med underentreprenører på denne type oppdrag. Dette er selskaper som har spisskompetanse på bl.a legging av sjøkabler og utarbeidelse av traséprofiler. Våre egne montører gjennomfører alt fiberarbeidet, som skjøting, terminering og testing.
Vi tar oss av hele prosjektet:
  • Planlegging, prosjektering og beregning
  • Søknader til offentlige instanser
  • Avklaringer med grunneiere
  • Kontroll av bunnforhold
  • Utarbeidelse av dybdeprofil av trasé
  • Materiellhåndtering
  • Gjennomføring/legging/nedspyling/terminering/ sikring av landtak
  • Prosjektledelse

Nettpartner søker i markedet for å finne de beste løsningene og de beste prisene for kundene våre.  

Kontakt oss angående dette