Content1 | col2

Konsernledelsen

Arild Borgersen

Arild Borgersen

CEO Nettpartner
(Født 1963)
Arild Borgersen har vært administrerende direktør for Nettpartner, tidligere Fredrikstad Energimontasje, siden 2002. Før det har Borgersen innehatt roller på flere nivåer i selskapet og innehar dermed bred bransjekunnskap. Han har vært sentral i profesjonaliseringen av entreprenørvirksomheten fra å være forvaltnings- til forretningsdrevet. Borgersen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom.
Åsgeir Nord

Åsgeir Nord

CFO

(Født 1972)
Åsgeir Nord har bred erfaring fra operative roller, private equity og rådgivning. Nord er sivilingeniør fra NTH/NTNU.

 

 

 

 


Magnus Johansen

Magnus Johansen

Direktør forretningsutvikling & IKT
(Født: 1964)
Magnus Johansen har hatt ulike stillinger i Nettpartner. Etter oppkjøpet og sammenslåingen av prosjektdivisjonen, som Johansen ledet, med Istad Energimontasje ble Johnsen utnevnt til direktør forretningsutvikling. Johansen er utdannet gjennom Forsvaret (Krigsskole 2), sivilingeniør fra UiS og har en MBA fra BI. Han har tidligere arbeidet for Forsvaret, Norsk Hydro og Agder Energi Nett.
Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

CPO

(Født: 1962)
Kjell Anders Fosshaug har vært CPO i Nettpartner siden 2016. Han har mer enn 20 års ledererfaring, inklusive 15 år som CPO i selskaper som ABB, Aibel og EVRY. Fosshaug er utdannet i USA, og har en Master of International Management og videreutdannelse fra Harvard. 

 

 

 

 

Roar Lunde

Roar Lunde

Divisjonsdirektør Drift

(Født: 1970)
Roar Lunde har 17 års  ledererfaring fra eksportindustrien både nasjonalt og internasjonalt. Lunde har en MSc i kybernetikk og videre en MBA som en del av sin utdannelse. Før Roar Lunde ble utnevnt som direktør for divisjon Drift hadde han rollen som teknisk direktør og avdelingsleder for Buskerudsavdelingen. Lunde har vært ansatt i Nettpartner siden 2012.

Stig Arne Høiland

Stig Arne Høiland

Divisjonsdirektør Prosjekt
(Født: 1968)
Stig Arne Høiland kommer fra stillingen som avdelingsleder for Elkraft Sør/Vest. Høiland har lang og tung erfaring fra ulike prosjektlederstillinger fra blant annet Ericsson og Agder Energi. Han har videre arbeidet som selvstendig konsulent inn mot Otrum og Telenor. Stig Arne Høiland er utdannet dataingeniør fra HiA, og har videre deltatt på ulike lederutviklingsprogram hos tidligere arbeidsgivere.