Content1 | col2

Powerline d.o.o

Powerline er et kroatisk datterselskap av Nettpartner Prosjekt AS. Selskapet tilbyr tjenester innenfor 420-kV-nettet og har som intensjon å være underentreprenør eller samarbeidspartner til de linjeentreprenørene som tar de store utbyggingsprosjektene.
I tillegg vil selskapet også tilby tjenester til Nettpartner Prosjekt AS.
Selskapet er en selvstendig enhet som i hovedsak skal utføre oppdrag til faste priser. Dette innebærer at selskapet skaffer til veie eget utstyr og skal ha sin egen ledelse av prosjektene. I en startfase vil Nettpartner Prosjekt AS bidra med det vi kan som eier og morselskap. Dette vil være en spire til satsning mot 420 kV-nettet som i dag er dominert av andre utenlandske aktører.


Daglig leder av selskapet er Nils Petter Vegsund.


Kontakt oss angående dette