Content1 | col1

Om Nettpartner

Nettpartner konsernet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane. Nettpartner ble etablert i 2006, og inkl. datterselskaper har vi ca. 473 medarbeidere med en samlet årlig omsetning på ca. 1 mrd. kr. Nettpartner er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur.

Vi arbeider i hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/tilsyn. Vårt hovedkontor ligger på Vinterbro, og vi har hele Norge som markedsområde.

 

Last ned vår firmapresentasjon (PDF) »

Vekststrategi

Nettpartner har en vekststrategi som vi vil jobbe hardt for å realisere i de nærmeste årene. Vi er en stor aktør i en bransje som står overfor mange endringer, selskapet ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av dette markedet.

Nettpartner ønsker å være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner for våre kunder og forretningsforbindelser. Vi vil ytterligere forsterke vår satsing på effektivisering av drift og kommunikasjon gjennom IKT-løsninger, og har gjennom de siste års kjøp og fusjoner kraft til å realisere dette.

Selskapet er de siste par årene styrket på en rekke viktige områder:

 • Flere dyktige medarbeidere gir oss sterkere og bredere kompetanse
 • Ressurser til å ta større entrepriser
 • Meget sterk kundeportefølje
 • Utvidet geografisk dekningsområde
 • Betydelig styrket finansiell posisjon
 • Bedre rustet til å møte nye rammebetingelser
 • Mulighet for vekst utenfor Norge

Firmapresentasjon

Vi har laget en videopresentasjon, i samarbeid med noen av våre leverandører, som presenterer vår virksomhet. Se video her:


Organisering

Konsernet er delt inn i tre satsningsområder, Nettpartner Drift (NPD), Nettpartner Prosjekt (NPP) og Nettpartner Bane (NPB), og har kontorer på følgende steder:
 • Østfold
 • Oslo
 • Møre og Romsdal
 • Akershus
 • Oppland
 • Buskerud
 • Torpo
 • Vestfold
 • Aust Agder
 • Vest Agder
 • Rogaland
 • Hordaland