Content1 | col1

Eierstruktur og organisasjonskart

Nettpartner har gjennom Fredrikstad Energi AS og Glitre Energi AS to solide eiere. Eier struktur med respektiv eierandel i Nettpartner Konsernet er som indikert på plansjen under. Via felles aksjonæravtale har eierne ambisjoner om å bygge en slagkraftig entreprenør innen nettrelatert infrastruktur.

Etter oppkjøpet av Istad Energimontasje AS valgte Nettpartner å ta i bruk en konsernmodell for å strukturere, organisere og styre vår virksomhet. Vår virksomhet er bygd opp rundt tre hovedelementer; Drift, Prosjekt, Bane og Datter-/tilknyttede selskaper. Gjennom denne organiseringen evner Nettpartner å dekke det behovet nettselskap har lokalt med hensyn til drift, vedlikehold/reinvesteringer samt vakt og beredskap gjennom Nettpartner Drift.

Nettpartner Prosjekt har et nasjonalt fokus på prosjektmarkedet, både på kraftlinjer og stasjoner, fra 22 kV til 420 kV.

 

Nettpartner Bane har et nasjonalt fokus på det voksende samferdsel- og bane-/jernbanemarkedet, herunder segmentene energitilførsel, kontaktledninger/kjørestrøm og fiber/tele. Vårt nyeste selskap er en fusjon mellom vårt datterselskap KL Sørvis og videre to avdelinger fra Nettpartner Drift.

 

Våre datter-/tilknyttede selskaper ønsker vi å utvikle og vokse, både organisk eller via oppkjøp, til disse blir av en slik størrelse at de kan danne et selvstendig selskap under vår konsernparaply.

 

Klikk på bildene for større og mer lesbar versjon.