Content1 | col2

Stormobil med lift og pantograf

Vi har tre stormobiler med lift og pantograf for innmåling og kontroll av kontaktledningen, og to stormobiler med kran og avansert strekkeapparat fra Zeck (justerbart og konstant strekk).

Kontakt oss angående dette