Content1 | col2

Kontaktledninger

Nettpartner har utført et mangfold av prosjekter knyttet til bygging og utbedringer av kontaktledninger, samt uteliggere og hengetråder. Avdelingen har både ressurser og utstyr til å utføre slike oppdrag på en kompetent og effektiv måte.
 År Oppdragsbeskrivelse  Oppdragsgiver/Byggherre 
2014-2015 LKAB terminalen, Narvik. Ombygging av KL anlegg på terminalen (28 mill) Leonard Weiss, Terje Kristiansen / LKAB 
2014 Frya-Vinstra, KL arbeid i forbindelse av omlegging av spor for fremføring av ny vei. (5 mill) Railcom / Statens vegvesen 
2013-2015 Østre linje, ombygging av KL anlegg på 5 stasjoner , inkl nytt jordingsanlegg med langsgående jordledere. (30 mill) Baneservice/JBV, Rune Julsen
2013- 2015 Nytt KL anlegg Trengereid-Takvam, Bergensbanen. Riving av eksisterende KL anlegg og bygging av nytt, inkl etablering av sugetransformatorer, returledning og langsgående jordleder. 6,5 km. (30 mill) JBV Anders Sirevaag
2013-2015 Sydhavna, Oslo, KL og jordingsarbeider ifm omlegging av E-18. (7 mill) AF anlegg / Statens vegvesen
2013 Lambertseterbanen, Bygging av ny strømskinne til T-bane (4 mill) Team Bane / Sporveien
2013 Narvik, Ombygging Fagernesterminalen (7 mill) LW, Terje Kristiansen
2012 Oslo S - delprosjektert og ferdigstilt jordingsarbeid. (12 mill) Baneservice, Martin Pretorius
2012  Nodeland, bygging av KL anlegg (0,6 mill) Norsk Jernbanedrift, Vegard Slåen
2012 Sundland - KLbygging med NJD (2,3 mill) Norsk Jernbanedrift, Vegard Slåen
2012 Tønsberg- Feilretting av KL anlegg (1 mill) JBV
2012 Hanaborg- Utskifting av master og åk og omlegging av KL (3 mill) Gjermundshaug Anl, Ola Sørhaug
2012 Hallingskeid - Jordingsarbeider Stokke Stål
2011 Oslo S, alt jordingsarbeid, fornyelsen Oslo S ( 8 mill ) Baneservice
2011  Randsfjordbanen, mastebytte og omlegging av KL ( 4,3 mill ) JBV,Marianne Nyebakk
2011 Ualand, bygging av kryssningsspor – KL arb. ( 10,5 mill ) JBV, Karl Ivar Urdal
2011 Tønsberg, Hovedsikkerhetsvakt/Lfs , kabellegging ( 0,9 mill ) SKS
2011 Holmenkollbanen, div arbeider med stromskinnemontering ( 1,2 mill) SPL
2010 Sandvika, Stormobiler m/ mannskap (* 2,6 mill ) Baneservice
2010 Sandvika, Hovedsikkerhetsvakter og stormobiler (* 2,6 mill ) YIT as
2010 Sandvika – Lysaker, bygging av alle utliggere og hengetrader (*2,6 ) Baneservice
2009 Randsfjordbanen, mastebytte ( 1,5 mill ) JBV reg. vest
2009 Flåm, plattformutvidelse / div KL-arbeid ( 1,2 mill ) Entr. Jordalen / JBV
2009 Byggeledelse, jernbaneteknisk anlegg ( 0,5 mill ) MTAS
2009 Roa, planundergang2010 Entr. T.Engene
2009 Kongsvingerbanen, Generisk kontroll KL-anlegg ( 2 mill ) JBV forvaltning
2009 Gjøvikbanen, Generisk kontroll KL-anlegg ( 1,8 mill ) JBV forvaltning
2009 Gardermoen, sporforlengelse ( 0,6 mill ) JBV / Veidekke
2009 Lysaker, jordingsarbeid ( 2,2 mill ) Balfour Beaty/JBV
2009 Skoppum, bygging av interimspor ( 4,3 mill ) Vegvesenet / Entr Isachsen
2008 Nationaltheateret, riving av takplater spor 3 og 4 JBV
2008 Haugenstua – Kontaktledningsarbeid iforb med innleggelse av ny kulvert
Gjermundshaug Anlegg AS / JBV
2008 Grorud – Jordingsarbeid iforb veksel- og skinnebytte.
Veidekke
2008 Bygging - Utliggerkonstruksjoner og Hengetråder Utleige av stormobil og div monteringsarbeid av KL
Baneservice
2008 Interimspor – Skoppum
Prosjektansvar, prefabrikkering og bygging av KL til interimsporet ved Viulsrød ( 5 mill )
Entr Isachsen/ Vegvesenet
2008 Narvik, byggeledelse MTAS
2008 Levert sikkerhetspersonale til utbygging Sandnes – Stavanger Dobbeltspor ( 7 mill ) Veidekke
2006-2007 Plattformforlengelse Haugenstua.
Alle arbeid med flytting og riving av KL-anlegg i samband med plattformforlengelse. Bygging av nytt KL-anlegg og strekking av ny returledning for prosjektet. ( 1,3 mill)
JBV
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Prosjektsjef Bane
Mobil: 952 16 304
Send e-post »