Content1 | col2

Hensettingsspor

Nettpartner har utført prosjekter som omfatter nødvendige tiltak for å etablere hensettingsområder på Moss, Kongsberg og Drammen stasjoner for Jernbaneverket (JBV). Hensettingsområdene ble etablert for å kunne «parkere» persontog i forbindelse med vedlikehold og rengjøring.
Samtidig med disse etableringene ble også de elektriske fordelingsanleggene forsterket og dimensjonert slik at de øvrige anleggene på stasjonsområdene, som for eksempel sporvekselvarme, i fremtiden også skal kunne forsynes fra de nye hovedfordelingene.

Arbeidene Nettpartner utførte innbefattet:
 • Elektroinstallasjoner til togvarmeposter.
 • Togvarmeposter.
 • Strøm til 230V uttak langs hensettingssporene.
 • Belysning av hensettingsområdet.
 • Høyspenningsanlegg, med forsyning fra lokale E-verk.
 • Strøm til nye tekniske bygg.
 • Nye hovedfordelinger i tekniske bygg til de elektriske lavspenningsinstallasjonene.
 • Øvrige nødvendige installasjoner tekniske bygg.
 • Kabler.
 • Forberedelse for sporvekselvarme.
 • Etablering høyspenningsanlegg og montering av trafoer på Jernbaneverkets nett.
 • Jording inkl. skinnejord.
 • PLS styringer.
Nettpartner har i de angitte prosjektene levert våre tjenester som underleverandør til hovedentreprenøren. Vi har gjennom denne samarbeidsformen vist at vi evner å samarbeide med andre sidestilte entreprenører, og hovedentreprenøren for leveranse av arbeid og materiell av høy kvalitet som ligger på en stram gjennomføringsplan til en faglig krevende kunde som JBV.

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Prosjektsjef Bane
Mobil: 952 16 304
Send e-post »