Content1 | col2

Ytre miljø

Deler av Nettpartner er ISO 14001:2015 sertifisert

Nettpartner skal utføre sine prosjekter uten skade på ytre miljø. Nettpartners mål for ytre miljø er:

«Ingen skade på miljø som følge av selskapets virksomhet»

Vi har flere initiativ for å ikke påvirke våre omgivelser negativt, for eksempel:

 

Kildesortering:

  • Nettpartner utarbeider planer for handtering av avfall. Sorterer og leverer avfall og overskuddsmateriell til godkjente mottak for avfallshåndtering. Mye av vårt avfall, som stål og plast, kan gjenvinnes. Annet blir levert videre til forbrenningsanlegg som produserer for eksempel fjernvarme

Substituttvurdering for farlige kjemikalier:

  • Nettpartner jobber målrettet med å fase ut eller erstatte kjemikalier som er farlige, og som kan erstattes av kjemikalier med lavere risiko

MTA – planer:

  • Nettpartner arbeider aktivt for å påse at vi forholder oss til etablerte planer for ferdsel i naturen

Vesentlige miljøaspekter:

  • Nettpartner identifiserer vesentlige miljøaspekter og utarbeider handlingsplaner for å skåne miljøet

Beredskapsplaner

  • Nettpartner utarbeider beredskapsplaner for akutt miljøforurensning og har beredskapsøvelser for å påse at utarbeidede planer fungerer som tiltenkt
Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS / K-sjef
Mobil: 414 88 661
Send e-post »