Content1 | col2

Nettpartner, avdeling Troms formelt åpnet

I juni vant Nettpartner en rammekontrakt mot Troms Kraft Nett (TKN). Nettpartner er primærleverandør for leveranseområde Nord, hvor Tromsø by er inkludert, og sekundærleverandør for leveranseområde Sør, som dekker blant annet tettstedene Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss.
Selv om vår avdeling i Troms har vært operativ siden midten av september så ble det den 2. og 3. november foretatt en offisiell åpning av avdelingen. Torsdag 2. november var 35 gjester invitert til våre lokaler i Evjenvegen 48 i Tromsø. Våre gjester, fra blant annet TKN, Frost Kraftentreprenør og Elektroskandia, fikk høre avd.leder Eirik Johnsen fortelle litt om etableringen av avdelingen. Det ble videre gitt informasjon om Nettpartner AS og divisjon Drift, som avdeling Troms ligger under, fra henholdsvis konsernsjef Arild Borgersen og Divisjonsdirektør Roar Lunde.

Hege Villumstad, avd.leder Kunde i TKN, gav Nettpartner ros for den samhandling som har vært mellom selskapene ifm etableringen. Hun trakk også frem Nettpartners evne til å rekruttere og lære opp nyansatte, samt rulle ut våre systemløsninger på nye lokasjoner. I følge Villumstad ser TKN frem til videre samhandling med Nettpartner på oppdrag knyttet til selve rammeavtalen og minikonkurranser.

Salg- og markedssjefen i Frost Kraftentreprenør, Inger Helmine Jakobsen, ønsket også Nettpartner som ny konkurrent til Frost lykke til i Nord.

Den 3. november ble tilsvarende arrangement avholdt i våre nye lokaler i Sjøgata 39 på Finnsnes. Tilstede var 15 inviterte gjester fra TKN, avdeling på Senja (Silsand), og underleverandører.

Litt informasjon om rammeavtalen:
Rammeavtalen har en varighet på tre år, i tillegg kommer to opsjoner med hhv. to og ett års varighet Avtalen gjelder for oppdrag inntil 1 mill. kr. relatert til:
• tilknytning av nye kunder til nettet
• ny- og reinvestering i både lavspent- og høyspentnettet
• kabel- og rørarbeid inkludert gravearbeid
• utførelse av arbeid under spenning (AUS).

I tillegg vil Nettpartner sine montører inngå i en påkallingsordning sammen med TKN sine egne montører og andre ressurser i området fom 1. januar 2018. Selskapet har også vunnet rett til å konkurrere, via «mini-konkurranser», på tilsvarende oppdrag med en estimert kostnad mellom 1-4 mill. kr.