Content1 | col1

Videoer fra Nettpartner

Vi har laget noen videoer av de ulike tjenestene vi tilbyr. Dette for å demonstrere tjenestene i praksis. Snarveiene under tar deg direkte til videoene.

Lærling i NettpartnerSom lærling i Nettpartner har du varierte arbeidsoppgaver og spennende dager. Du kan også videreutdanne deg. Møt noen av våre læringer.

AUS: Arbeid under spenningI dag er vi svært avhengig en stabil strømforsyning. Arbeid under spenning har blitt en anerkjent arbeidsmetode i Norge som gir store besparelser uten kostbare strømbrudd.

Bygging av høyspentlinjeLes mer om utbygging av elnett her »

Bruk av helikopter til bygging og vedlikehold av elnettLes mer om bruk av helikopter og vedlikehold av elnett her »