Content1 | col1

Om Nettpartner

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane. Nettpartner ble etablert i 2006, og inkl. datterselskap har vi ca. 500 medarbeidere med en samlet årlig omsetning på ca. 1 mrd. kr. Nettpartner er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur med hele landet som markedsområde. Vi arbeider i hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/tilsyn. Vårt hovedkontor ligger på Vinterbro, men vi har avdelinger over hele landet fra Mandal i syd til Tromsø i nord.

Vekststrategi

Nettpartner har en vekststrategi som vi vil jobbe hardt for å realisere i de nærmeste årene. Vi er en stor aktør i en bransje som står overfor mange endringer, selskapet ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av dette markedet.

Nettpartner ønsker å være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner for våre kunder og forretningsforbindelser. Vi vil ytterligere forsterke vår satsing på effektivisering av drift og kommunikasjon gjennom IKT-løsninger, og har gjennom de siste års kjøp og fusjoner kraft til å realisere dette.

Selskapet er de siste par årene styrket på en rekke viktige områder:

 • Flere dyktige medarbeidere gir oss sterkere og bredere kompetanse
 • Ressurser til å ta større entrepriser
 • Meget sterk kundeportefølje
 • Utvidet geografisk dekningsområde
 • Betydelig styrket finansiell posisjon
 • Bedre rustet til å møte nye rammebetingelser
 • Mulighet for vekst utenfor Norge

Firmapresentasjon

Vi har laget en videopresentasjon, i samarbeid med noen av våre leverandører, som presenterer vår virksomhet. Se video her:


Organisering

Nettpartner består av to divisjoner, Drift og Prosjekt. Divisjon Drift arbeider vesentlig mot kunder på langsiktige rammeavtaler og er derfor lokalt representert. Divisjon Prosjekt har hele Norge som arbeidsplass gjennom prosjektrelatert virksomhet knyttet til bygging av kraftlinjer, transformatorstasjoner og kontaktledninger til jernbane. Nettpartner har avdelinger på følgende steder:

 

Divisjon Drift:

 • Oslo (Vinterbro i Akershus)
 • Østfold (Fredrikstad)
 • Møre og Romsdal (Molde)
 • Buskerud/Vestfold (Hokksund, Kongsberg og Tønsberg)
 • Hadeland (Jaren og Jessheim)
 • Hordaland (Askøy)
 • Rogaland (Sandnes)
 • Troms (Tromsø og Finnsnes)

Divisjon Prosjekt:

 • Molde
 • Arendal
 • Mandal
 • Torpo
 • Fredrikstad
 • Voss