Content1 | col2
Fra Trøsken ILs nye lysløype fra Harehjellen til Kjerringåsen i Sarpsborg, levert av Nettpartner høsten 2010.

Belysningsanlegg

Nettpartner kan utendørsbelysning, og har god erfaring og referanser innen områder som:
  • Fasadebelysning
  • Flomlys til idrettsplasser og stadionanlegg
  • Lekeplasser
  • Områdebelysning
  • Veibelysning
  • Energiøkonomisering, herunder utskifting av gamle anlegg med ny LED-teknologi
  • Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  • Styringssystemer
  • Prosjektering

Belysning av idrettsanlegg

Vi har levert en rekke belysningsanlegg til kunstgressbaner, isflater, stadionanlegg, lysløyper gjennom en årrekke. Se eksempler, referanser og løsninger for ulike typer idrettsanlegg.

Les mer »

Vei- og tunnelbelysning

Nettpartner leverer komplette anlegg for belysning av vei og tunnel, store og små prosjekter. Vi jobber mye med utbygging og vedlikehold av lysanlegg, og har derfor all nødvendig kompetanse innen lysberegning, prosjektering og montering.

Les mer »

Park- og områdebelysning

Riktig belysning av en park eller et utendørsområde har mye å si både for utseende, sikkerhet og økonomi. Vi kan levere komplette anlegg, og stå for hele prosjektgjennomføringen. Vi har alt spesialutstyr som skal til for å arbeide effektivt, selv i større høyder og i ufremkommelig terreng. Dermed unngår du leie av dyrt utstyr.

Les mer »

Prosjektering og prosjektledelse av belysningsanlegg

Nettpartner leverer prosjektering av komplette anlegg for alle typer utendørs belysning.

Les mer »