Content1 | col2

AUS: Arbeid under spenning på distribusjonsnett

Nettpartner har opparbeidet seg Norges bredeste kompetanse innenfor AUS og leverer de fleste tjenester innen AUS-arbeid på distribusjonsnett, sentral- og regionalnett. Vi benytter anerkjente metoder som isolerstang-, hanske- og barhåndmetoden, alt etter hvilket spenningsnivå vi jobber på.
Les også AUS-arbeid på luftledningsnett for Agder Energi Nett

Barhåndsmetoden utføres med spesialdrakt hvor montøren tar rett på strømførende ledninger. Pr i dag er det kun er en håndfull mennesker i hele landet som har kompetanse til dette.

Nettpartner benytter moderne metoder, verktøy og utstyr til å utføre alle typer AUS-oppdrag på de fleste anlegg uansett terreng, beliggenhet og tilgjengelighet - over hele landet. På distribusjonsnett (opp til 36 kV) benytter vi oss av isolerstang og hanskemetoden. 

I og med at vi har bred kompetanse på alle spenningsnivåer, kan vi påta oss alt av AUS-oppdrag. Flere og flere av våre kunder benytter AUS til å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold på bestående anlegg, og diverse montering, til- og frakobling på nye anlegg. AUS begynner å bli en anerkjent arbeidsform/metode i Norge og AUS gir kunden store besparelser uten kostbare strømbrudd.

Vi leverer AUS-tjenester på:

  • Luftledninger 0,23-420kV
  • Stasjonsanlegg 0,23-145kV
  • Revisjon, movering og vedlikehold av brytere
  • Tørr- og våtrengjøring
  • Andre oppdrag på forespørsel

Vi kan om ønskelig levere komplette AUS-anlegg:

  • Planlegging, prosjektering og beregninger
  • Gjennomføring/installasjon/montering/demontering og opprydding

Kompetansen innen AUS har vi opparbeidet oss igjennom stor egenopplæring fra rekrutteringen og NTE Enterprise. Dette er ettertraktet kompetanse som vi ønsker å bygge videre på. Med større fokus og høyere KILE-kostnader mener vi at AUS vil bli mer etterspurt i fremtiden. 
Se video om arbeid under spenning:Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »