Content1 | col2

Utbygging av distribusjonsnett

Nettpartner leverer komplette anlegg for distribusjon av høyspent og lavspent strøm innen alle spenningsnivåer.

Les mer om utbygging av distribusjonsnett


Graving for elnett- og bredbåndsutbygging

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen graving for elnett- og bredbåndsutbygging, store og små. Vi tar oss av hele prosjektet fra A til Å, med prosjektering, godkjenninger, gjennomføring, dokumentasjon og prosjektledelse.

Les mer »

Kraftproduksjon til småkraftverk og vindkraft

Nettpartner kan via samarbeidspartnere levere komplett installasjon av el/mek-pakken i småkraftverk, vindparker, bølgekraftanlegg samt større kraftstasjoner. Nettpartner kan videre tilknytte anlegget til eksisterende strømnett (distribusjon-/regionalnettet) via kabel eller linje.

Les mer »

Sjøkabel

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen forlegging og tilkobling av sjøkabler opp til 24 kV.

Les mer »

Transformatorstasjoner

Nettpartner AS kan, sammen med utvalgte utstyrsleverandører, levere komplette transformatorstasjoner for spenning inntil 132 kV. Vi tar oss av hele prosjektet, og kan også tilby drift og vedlikehold.

Les mer »