Content1 | col2

Utbygging av distribusjonsnett

Nettpartner leverer komplette anlegg for distribusjon av høyspent og lavspent strøm innen alle spenningsnivåer.

Les mer om utbygging av distribusjonsnett


Graving for elnett- og bredbåndsutbygging

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen graving for elnett- og bredbåndsutbygging, store og små. Vi tar oss av hele prosjektet fra A til Å, med prosjektering, godkjenninger, gjennomføring, dokumentasjon og prosjektledelse.

Les mer »

Kraftproduksjon til småkraftverk og vindkraft

Nettpartner kan via samarbeidspartnere levere komplett installasjon av el/mek-pakken i småkraftverk, vindparker, bølgekraftanlegg samt større kraftstasjoner. Nettpartner kan videre tilknytte anlegget til eksisterende strømnett (distribusjon-/regionalnettet) via kabel eller linje.

Les mer »

Sjøkabel

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen forlegging og tilkobling av sjøkabler opp til 24 kV.

Les mer »

Transformatorstasjoner

Nettpartner kan, sammen med utvalgte utstyrsleverandører, levere komplette transformatorstasjoner for spenning inntil 132 kV. Vi tar oss av hele prosjektet, og kan også tilby drift og vedlikehold.

Les mer »