Content1 | col1

Driftsledertjenester for elektriske høyspenningsanlegg

Norske forskrifter og lover setter krav til hvordan eiere av elektriske anlegg skal drifte og vedlikeholde anleggene. Eier/bruker eller den som forestår en virksomhet med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, er pålagt å benytte elektrofagfolk med nødvendige kvalifikasjoner. Nettpartner kan tilby eiere av elektriske høyspenningsanlegg tjenesten som Driftsleder for de respektive anleggene.
Krav om Driftsleder omfatter også provisoriske høyspenningsanlegg

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) setter krav til å forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg.  § 12 i FKE omtaler kvalifikasjoner til den som skal forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Forskriften stiller blant annet krav om at det skal være utpekt en kvalifisert ansvarlig person (driftsleder) for drift og vedlikehold av elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft. Det forutsettes at vedkommende minst tilfredsstiller kravene til Sakkyndig driftsleder. 

Sakkyndig driftsleder er en person med regulert tilknytning til en virksomhet og, som etter samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), anses kvalifisert til å forestå drift og vedlikehold herunder utførelse og reparasjon av virksomhetens elektriske anlegg og elektriske utstyr.

For å bli godkjent som Sakkyndig driftsleder kreves det spesiell utdannelse og praksis.

Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »