Content1 | col1

Faglige godkjenninger

Hele Nettpartners virksomhet er basert på dokumentert utførelse og fokus på sikkerhet i prosjektgjennomføring og i leverte anlegg. Selskapet foretar systematiske internrevisjoner og jevnlige oppdateringer både av medarbeidere, arbeidsmetoder og kvalitetsdefinisjoner.
Nettpartner har følgende autorisasjoner/godkjenninger/sertifiseringer:

Autorisasjon som:
  • Installatør høyspent og forsyningsnett
  • Teleinstallatør – TIA
  • Radioinstallatør – RIA
  • Kabel-tv installatør – KIA
  • Utfører av offentlig tilsyn

I tillegg:
  • Installatør – lavspent
  • Godkjenning for AUS-arbeider
  • Godkjenning som sakkyndig driftsleder
  • Sellihca – sertifisering
  • TransQ – sertifisering