Content1 | col1

Faglige godkjenninger

Hele Nettpartners virksomhet er basert på dokumentert utførelse og fokus på sikkerhet i prosjektgjennomføring og i leverte anlegg. Selskapet foretar systematiske internrevisjoner og jevnlige oppdateringer både av medarbeidere, arbeidsmetoder og kvalitetsdefinisjoner.
Nettpartner har følgende autorisasjoner/godkjenninger/sertifiseringer:
  • Registrert i Elvirksomhetsregisteret
  • Ekomnettautorisasjon
  • Sentral godkjenning

I tillegg:
  • Sellihca – sertifisering
  • TransQ – sertifisering