Content1 | col2

Utbygging av bredbånd basert på fiber

Nettpartner leverer komplette tjenester innen utbygging av fibernett, og har lang erfaring med både utbygging og vedlikehold. Har du behov for utbygging av bredbånd basert på fiber, tar vi oss av jobben og leverer alle former for arbeider innen dette fagområdet.
Listen er lang over de fagområdene vi jobber innen utbygging av fibernett.
Se bare her:
 • Fiber to the home (FTTH), blåsing, skjøting og terminering.
 • Prosjektledelse (Grunneieravklaringer, kontakt med offentlig myndighet, kontakt med fellesføringsetater).
 • Feilsøking med høyt kvalifisert personell.
 • Prosjektering (Teknisk planlegging).
 • Sjøkabel, innmåling, legging, skjøting, etablering av landtak.
 • Alle teknologier, herunder multimodus og singelmodus.
 • Etablering av røranlegg.
 • Graving med egne maskiner.
 • Kanalkabel, fremføring, skjøting og terminering.
 • Mikrokabel, fremføring, skjøting og terminering.
 • Fiberfremføring ved blåsing, fløting eller trekking.
 • Bygging, rehabilitering og vedlikehold av luftnett basert på OPGW (Optical Ground Wire).
 • Hengekabel (8-talls kabel), strekking, skjøting og terminering.
 • Selvbærende kabel ADSS, strekking, skjøting og terminering.
 • Måling og dokumentasjon.
 • Skjøting av fiber.
 • Terminering av fiber.
 • Stolpereising.
Med fiberutbygning levert fra Nettpartner er du trygg på å få tjenester levert med høy kvalitet og lavest mulig kostnader. Vi har levert fiberanlegg til mange kunder, og har omfattende erfaring i planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av leveransene. Vår kunnskap og erfaring sikrer rask utbygning og lave kostnader. Vi benytter den nyeste teknologi til gjennomføring av våre prosjekter.

Kontakt oss angående dette