Content1 | col2

Datterselskap/Tilknyttede selskap

Nettpartners kjerneaktivitet er å bygge, drifte og overvåke elektrisk infrastruktur til norsk elkraftforsyning. Vi har som forretningsidé at vi skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel- og ledningsbasert infrastruktur. Nettpartner Holding sitt eierskap i selskapene nevnt under passer i denne konteksten fordi de gir bredde og kompetanse til vår videre satsning.

Nettpartner Arena

Nettpartner Arena driver utelukkende med tilsyn og kontroll av elanlegg.

Mer om Nettpartner Arena »