Content1 | col2

Stasjoner

Nettpartner Prosjekt AS er en totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner opptil 420kV, og bidrar fra designfasen helt til en transformatorstasjon er klar til driftsettelse.
Vi utfører også ombygginger og utvidelser i eksisterende stasjoner, samt bistår ved testing. Nettpartner AS har også spesialkompetanse innen vedlikehold av transformatorer, samt tjenester innen høyspenningskabler og har høyt kvalifisert personell til å forta terminering og skjøter fra ledende kabelprodusenter opp til 170 kV.

Vi utfører bl.a. tjenester innenfor:
  • Betongfundamenter
  • Stativmontasje
  • Apparatmontasje
  • Innstrekking og looping
  • Jordingsanlegg
  • Kontrollanlegg
  • Transformatormontasje
  • Kabelmontasje
  • Vedlikeholdstjenester

Kontakt oss angående dette