Content1 | col2

Referanser Distribusjonsnett

AUS ombygging

I forbindelse med et prosjekt for Agder Energi Nett med kabling av 24 kV luftlinjeanlegg på Fevik i Grimstad kommune, ble det valgt å gjøre en del arbeid med AUS. Det er både industri og boliger i den aktuelle området, så Netteier ble utfordret til å gjøre noen vurderinger i forkant.

Les mer »

Nettpartner vant P1-oppdrag i Agder

På Sørlandet har Agder Energi delt inn strømnettet i flere områder og konkurranseutsatt oppgavene. Nettpartner har vunnet anbudskonkurransene i to omganger: først 1 av 4 områder i 2006. Deretter 2 av 6 områder i 2011. Agder Energi bestilte opsjon på sistnevnte avtale som gjelder ut 2015.

Les mer »

Sikrer oppetid med beredskapsavtale hos Nettpartner

Hafslund og Energi 1 har forlenget beredskapsavtalen med Nettpartner avd. Oslo for nye 6 måneder, det vil si ut juni 2013. Selskapene sikrer oppetid i distribusjonsnettet gjennom en drifts- og feilrettingsordning med Nettpartner.

Les mer »

Godt samarbeid mellom Nettpartner og nettselskapene gir resultater

Ledelsen i Nettselskapene Askøy Energi AS, Fredrikstad Energinett AS og Energi1 Follo/Røyken AS har et nært leverandør-kundesamarbeid med Nettpartner. Samarbeidet skjer både gjennom konkrete prosjekter og gjennom erfaringsutveksling med bakgrunn i personlige relasjoner til Nettpartneransatte.

Les mer »

Trøsken IL:

Trøsken IL i Sarpsborg har fått ny lysløpe med topp moderne og driftsøkonomisk belysningsanlegg. "Med Nettpartners innsats fikk vi den nye lysløypa i drift til skisesongen" sier Eli Ensrud, leder i Trøsken IL.

Les mer om Nettpartner og Trøsken IL »

Sjøkabelprosjekt for Fredrikstad EnergiNett

Nettpartner Region Øst har i hard konkurranse vunnet et nytt sjøkabelprosjekt i Fredrikstad EnergiNetts forsyningsområde. Denne gangen er det en sjøkabel med for liten overføringskapasitet som skal erstattes.

Les mer »