Content1 | col2

Referanser Regional- og sentralnett

Referanse stasjon

Montasje av utendørs anlegg, bytting av isolatorer, elektromontasje, styre- og kontrollanlegg. Se oversikt over referanseanlegg de siste årene fra Nettpartner.

Les mer »

Referanser kraftlinjer

Nettpartner har mange referanseoppdrag innen bygging av tremastlinjer, bygging av fjordspenn, ombygging av 132 kV stålmastlinjer og montasje av nettstasjoner. Se listen over prosjekt her.

Les mer »

AUS-arbeid på luftledningsnett for Agder Energi Nett

Nettpartner utførte høsten 2010 et oppdrag for Agder Energi Nett som gikk ut på å koble til og fra en av trafostasjonene til Arendal ved hjelp av AUS, isolerstangmetoden og barhåndsmetoden.

Les mer om AUS på 132 kV for Agder Energi Nett »