Content1 | col2

Lærlinger er vår viktigste rekrutteringskilde

Nettpartner er en godkjent lærebedrift og vi satser tungt på utdanning av lærlinger. Vi har gjennomsnittlig ca 60 energimontørlæringer i konsernet. Det er et stort behov for energimontører i bransjen framover og lærlingene er vår viktigste rekrutteringskilde!

Ansvar som opplæringsbedrift

Som ansvarlig opplæringsbedrift innebærer dette at Nettpartner:
  • har et arbeidsgiveransvar for lærlingene på lik linje med andre ansatte
  • sørger for at lærlingen får en ansettelseskontrakt ved oppstart, i tillegg til lærekontrakten
  • sørger for at lærekontrakt inngås mellom fylkeskommune, opplæringskontor og den enkelte avdeling og lærlingen
  • sørger for for å gjennomføre nødvendige kurs og aktiviteter i forbindelse med opplæringen i samarbeid med opplæringskontorene


Gode muligheter for videre utdannelse

Lærlingene har varierte og utfordrende hverdager som sjelden er like. De jobber med linjer og kabler, kraftige verktøy, kraner, helikopter, lastebiler og er mye ute i naturen. Etter læretiden og fullført fagbrev er det fortsatt mange muligheter til videre utdannelse. Prosjektleder eller ingeniør – med en solid grunnmur finnes det et utall av retninger man kan gå.

Vi har laget en video om hvordan det er å være lærling i Nettpartner. Møt noen av dem og se videoen her på nettpartner.no »

Søke lærlingeplass

Hvis du ønsker å søke lærlingeplass i Nettpartner, ta kontakt med vår lærlingeansvarlige Arne John Lien, på telefon 976 82 560, eller mail arne.lien@nettpartner.no for mer informasjon. Du kan også klikke her for å komme til våre ledige stillinger og klikke på "Lærling Energimontør" for å søke om lærlingeplass. Sett opp hvor i landet du ønsker å søke.