Content1 | col1

Visjon og forretningsidé

Nettpartner ønsker å være et visjonært selskap både mot våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser. Vi har som følge av dette en spenstig visjon som sier:
«Nettpartner – selskapet alle i bransjen ønsker å etterlikne.»

Vår forretningsidé skal underbygge vår ambisjoner for fremtiden og slår fast at:
«Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel-og ledningsbasert infrastruktur.»