Content1 | col2

Styret

Bård Mikkelsen

Bård Mikkelsen

Styreleder

(Født: 1948)

Bård Mikkelsen er og har vært styreleder for flere selskaper, har vært i styret i E.ON AG og har omfattende erfaring som tidligere CEO for Statkraft, Ulstein Group og Widerøe. Mikkelsen har forsvarsutdanning fra Krigsskolen, er økonom fra BI og har videreutdanning fra INSEAD.

Birgitte Kolrud

Birgitte Kolrud

Styrets nestleder
(Født 1969)
Birgitte Kolrud er Senior Investment Manager i Norfund og advokat. Hun har hatt og har flere styreverv i norske og utenlandske selskap. Kolrud er jurist fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i European Studies fra College of Europe.
Stein Dale

Stein Dale

Styremedlem

(Født: 1962)

Stein Dale er og har vært styreleder/medlem i en rekke selskaper både nasjonalt og internasjonalt og er rådgiver i QVARTZ. Dale har tidligere erfaring som CEO for E.ON International Energy og Multiconsult og som CFO for Statkraft. Han er økonom fra BI og har videreutdanning fra IMD og Harvard.

Håkon Levy

Håkon Levy

Styremedlem

(Født: 1981)

Håkon Levy er finanssjef i Glitre Energi, har og har hatt flere styreverv og har tidligere erfaring som analytiker i DNB og Fondsfinans. Levy er siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Eilert Henriksen

Eilert Henriksen

Styremedlem

(Født: 1954)

Eilert Henriksen har lang erfaring fra å ha ledet nettvirksomheten til Fredrikstad Energi, senest i rollen som CEO for Norgesnett, og har styreerfaring fra energibransjen. Henriksen er ingeniør fra NTH og økonom fra BI.

Hans Marius Uthuus

Hans Marius Uthuus

Styremedlem, ansattrepresentant
(Født 1990)
Hans Marius Uthuus er ansatt i Divisjon Drift avdeling Hadeland. Han er prosjektleder og tillitsvalgt i avdeling Hadeland. Uthuus er utdannet energimontør.
Per Olav Stokke

Per Olav Stokke

Styremedlem, ansattrepresentant
(Født 1961)
Per Olav Stokke er hovedtillitsvalgt for EL & IT. Stokke er utdannet energimontør.
May-Britt Kværner

May-Britt Kværner

Styremedlem, ansattrepresentant
(Født 1965)
May-Britt Kværner er prosjektleder i Divisjon Drift, avdeling Østfold, og tillitsvalgt for NITO. Kværner har en bachelor i økonomi og administrasjon, er ingeniør og har fagbrev som montør.