Content1 | col2

Konsernledelsen

Arild Borgersen

Arild Borgersen

CEO Nettpartner
(Født 1963)
Arild Borgersen har vært administrerende direktør for Nettpartner, tidligere Fredrikstad Energimontasje, siden 2002. Før det har Borgersen innehatt roller på flere nivåer i selskapet og innehar dermed bred bransjekunnskap. Han har vært sentral i profesjonaliseringen av entreprenørvirksomheten fra å være forvaltnings- til forretningsdrevet. Borgersen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom.
Åsgeir Nord

Åsgeir Nord

CFO

(Født 1972)
Åsgeir Nord har bred erfaring fra operative roller, private equity og rådgivning. Nord er sivilingeniør fra NTH/NTNU.

 

 

 

 


Magnus Johansen

Magnus Johansen

Direktør forretningsutvikling & IKT
(Født: 1964)
Magnus Johansen har hatt ulike stillinger i Nettpartner, senest som divisjonsdirektør for prosjektdivisjonen i Nettpartner. Etter oppkjøpet og sammenslåingen av prosjektdivisjonen med Istad Energimontasje, ble Johnsen utnevnt til direktør forretningsutvikling. Johansen er utdannet gjennom Forsvaret (Krigsskole 2), sivilingeniør fra UiS og har en MBA fra BI. Han har tidligere arbeidet for Forsvaret, Norsk Hydro og Agder Energi Nett.
Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

CPO

(Født: 1962)
Kjell Anders Fosshaug har vært CPO i Nettpartner siden 2016. Han har lang innkjøpsfaglig erfaring, og har tidligere jobbet som CPO i Evry og Aibel. Fosshaug er utdannet i USA, og har en Master of International management. 

 

 

 

 

Sven Hetlevik

Sven Hetlevik

Divisjonsdirektør Prosjekt
(Født: 1959)
Sven Hetlevik har hatt ledende stillinger i Honeywell, Sønnico og Eilag teknikk AS og har erfaring fra energibransjen fra 2002 da han ble ansatt som adm dir. i Almo Elektro AS. Dette selskapet ble en del av Nettpartner konsernet i 2006, hvor han har hatt ulike stillinger senest som divisjonsdirektør for Nettpartner divisjon Distribusjon. Hetlevik har teknisk utdannelse samt fagbrev innen elektro og automasjon, og er bedriftsøkonom.
Roar Lunde

Roar Lunde

Divisjonsdirektør Drift

(Født: 1970)
Roar Lunde har 17 års  ledererfaring fra eksportindustrien både nasjonalt og internasjonalt. Lunde har en MSc i kybernetikk og videre en MBA som en del av sin utdannelse. Før Roar Lunde ble utnevnt som Adm. Dir. i Nettpartner Drift hadde han rollen som teknisk direktør og avdelingsleder for Buskerudsavdelingen. Lunde har vært ansatt i Nettpartner siden 2012.