Content1 | col2

Powerline d.o.o

Powerline er et kroatisk datterselskap av Nettpartner. Selskapet tilbyr tjenester innenfor 420-kV-nettet og har som intensjon å være underentreprenør eller samarbeidspartner til de linjeentreprenørene som tar de store utbyggingsprosjektene.
I tillegg vil selskapet også tilby tjenester til andre avdelinger i Nettpartner.
Selskapet er en selvstendig enhet som i hovedsak skal utføre oppdrag til faste priser. Dette innebærer at selskapet skaffer til veie eget utstyr og skal ha sin egen ledelse av prosjektene.Item: 7166 is not available.