Content1 | col1

Eierstruktur og organisasjonskart

Nettpartner har gjennom Fredrikstad Energi AS og Glitre Energi AS to solide eiere. Eierstruktur med respektiv eierandel i Nettpartner AS er som indikert på plansjen under. Via felles aksjonæravtale har eierne ambisjoner om å bygge en slagkraftig entreprenør innen bygging, samt drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur.

Nettpartner har fra 2018 samlet sin virksomhet under ett AS. Formålet med fusjonen er å øke selskapets samlede konkurransekraft gjennom en forenklet organisasjonsstruktur, enhetlig bruk av styrende systemer, herunder kvalitet- og felles IKT-systemer, samt gjennom å samle prosjektvirksomheten i ett selskap.

 

Divisjon Drift arbeider primært mot kunder på langsiktig rammeavtaler innenfor drift, vedlikehold/reinvesteringer samt påkalling/vakt og beredskap.

Divisjon Prosjekt har gjennom avdelingene Elkraft et nasjonalt fokus på prosjektmarkedet, både på kraftlinjer og stasjoner, fra 22 kV til 420 kV. Avdeling Bane har et nasjonalt fokus på det voksende samferdsel- og bane-/jernbanemarkedet, herunder segmentene energitilførsel og kontaktledninger/kjørestrøm.

 

Nettpartner Arena AS er et datterselskap som utelukkende driver med tilsyn og kontroll av elanlegg.

   

Klikk på bildene for større og mer lesbar versjon.