Content1 | col2

Stormobil med lift og pantograf

Vi har flere stormobiler med lift og pantograf for innmåling og kontroll av kontaktledningen, vi har og stormobiler med kran og avansert strekkeapparat fra Zeck (justerbart og konstant strekk).
Kenneth Nordahl-Pedersen

Kenneth Nordahl-Pedersen

Avd. dir Bane
Mobil: 95 15 72 01
Send e-post »