Content1 | col2

Innkjøp og leverandørkrav i Nettpartner

Mer informasjon

Innkjøpsordre (IO)/Purchase order

Det stilles krav til både Nettpartner og Leverandører at enhver faktura innehar en referanse til riktig IO/PO og/eller prosjektnummer.

Les mer »
Mer informasjon

Innkjøp

Nettpartner har fokus på å samarbeide med seriøse leverandører og samarbeidspartnere som ønsker å utvikle gode relasjoner, tillit, gjensidig verdiskapning og samarbeid.

Les mer »
Mer informasjon

Leverandørkrav

Nettpartner stiller krav til sine leverandører innenfor HMS, kvalitet og ytre miljø. Det er også utarbeidet et dokument «Leveregler for leverandører» som det forventes at leverandørene etterlever.

Les mer »