Content1 | col2

Innkjøp og leverandørkrav i Nettpartner

Mer informasjon

Innkjøpsordre (IO)/Purchase order

Det stilles krav til både Nettpartner og Leverandører at enhver faktura innehar en referanse til riktig IO/PO og/eller prosjektnummer.

Les mer »
Mer informasjon

Innkjøp

Nettpartner har fokus på å samarbeide med seriøse leverandører og samarbeidspartnere som ønsker å utvikle gode relasjoner, tillit, gjensidig verdiskapning og samarbeid.

Les mer »
Mer informasjon

Leverandørkrav

Nettpartner forutsetter at leverandører oppfyller alle krav til HMS, kvalitet, ytre miljø og etiske retningslinjer. Krav til leverandører gjelder også for eventuelle underleverandører av leverandøren.

Les mer »