Content1 | col2

Faktura

Det stilles krav til både Nettpartner og Leverandører at enhver faktura innehar en referanse til riktig IO/PO og/eller prosjektnummer. Alle IO fra Nettpartner et knyttet til våre standard innkjøpsbetingelser på.

Har du noen spørsmål?

Spørsmål vedrørende løsning, programvare og teknikk rettes til Pagero.

 

Kontaktperson Pagero:

Emily Jonsson 

Prosjektleder Pagero 

emily.jonsson@pagero.com

 

Kontaktperson Nettpartner:

Britt Sissel Edvardsen

Controller

britt.edvardsen@nettpartner.no

 

Nettpartner benytter elektroniske fakturaer for å effektivisere håndteringen av inngående fakturaer. Ved bruk av e-faktura ønsker vi å oppnå redusert behandlingstid, bedre presisjon og oppfølging, og dermed skape en mer effektiv prosess knyttet til håndtering av fakturaer. 

 
Nettpartner AS ønsker primært å motta faktura i form av EHF, eventuelt E-faktura eller via mail. Om det ikke er mulig å sende faktura som nevnt over, er korrekt fakturaadresse følgende:
 
Nettpartner AS
Kveldroveien 3
1407 Vinterbro
 
Nettpartner har Pagero som samarbeidspartner for e-fakturering. Mer informasjon om e-faktura og Nettpartners samarbeid med Pagero finnes tilgjengelig på www.pagero.no/nettpartner.
 
Nettpartner AS’ kontonummer er 9483.06.92716 (Handelsbanken)..
 
Minner også samtidig om at faktura til Nettpartner skal merkes med bestillingsnummer eller prosjektnummer. Umerkede faktura vil ikke bli behandlet.

 

Selskap i Nettpartnerkonsernet som kan motta e-fakturaer:

  • Nettpartner AS: 998 407 567
  • Powerline AS: 912 430 081

Selskapene er registrert i Elma-registeret.

 

E-post skannede fakturaer: