Content1 | col2

Innkjøp i Nettpartner

For å opprettholde konkurransekraft er Nettpartner avhengig av profesjonelle leverandører med høy integritet og fokus på TCO (Total Cost of Ownerhsip).

Nettpartner skal bli oppfattet som en seriøs og pålitelig aktør, som behandler leverandører og underentreprenører på en upartisk og rettferdig måte.

 

Vår overordnede innkjøpsstrategi er å utvikle solide og langsiktige forhold med våre leverandører og samarbeidspartnere.

 

Nettpartner baserer sine anskaffelser på tilbuds-konkurranse både i forhold til rammeavtaler og til prosjektinnkjøp.

 

Det legges vekt på gode, strukturerte innkjøps-prosesser som sikrer likebehandling og skaper trygghet for at beste leverandør vil bli valgt, ut fra en TCO tilnærming.

Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

CPO / Innkjøpsdirektør
Mobil: 900 46 630
Send e-post »
Håkon Rubach-Skar

Håkon Rubach-Skar

Kategoriansvarlig, konserninnkjøp
Mobil: +47 954 47 570
Send e-post »
Monica Raaen-Iversen

Monica Raaen-Iversen

Kategoriansvarlig, konserninnkjøp elektromateriell
Mobil: +47 906 18 958
Send e-post »
John Skjulhaug

John Skjulhaug

Prosjektinnkjøper, divisjon drift
Mobil: 480 81 416
Send e-post »