Content1 | col2

Kontrakt for bygging av 132 kV Kobbkroken-Varangerbotn

Nettpartner har blitt tildelt kontrakten for bygging av 132 kV Kobbkroken-Varangerbotn, seksjon Riddoveg-Hanadalen.
2. mai 2019 signerte Nettpartner kontrakt med Varanger KraftNett for bygging av seksjon 2, Riddoveg – Hanadalen. Oppdragsgiver er Varanger KraftNett AS og Nettpartner har vunnet prosjektet i god konkurranse med andre aktører i markedet. Tildelte prosjekt utgjør seksjon 2 av i alt 3 seksjoner av en 132kV linje i området Kobbkroken-Varangerbotn. Seksjon 1 skal ferdigstilles i løpet av høsten 2019 og seksjon 2 skal ferdigstilles innen oktober 2020.

Prosjektet består i bygging av en 132 kV kraftledning på ca. 25 km. Det skal reises 188 stolper, i all hovedsak kreosotimpregnerte trestolper, med ståltraverser. Det vil benyttes en rekke underentreprenører, både for stolpereis, helikoptertjenester, skogrydding med flere. Prosjektet har utfordrende rammebetingelser da arbeidene skal gjennomføres i områder som inkluderer både naturreservater og reindrift, og det er mange hensyn som må tas.

Nettpartner ser frem til et spennende prosjekt og godt samarbeide med Varanger KraftNett, alle underentreprenører, leverandører og andre lokale representanter.

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring