Content1 | col2

Nettpartner Prosjekt AS - Miljøsertifisert

Etter en prosess som har pågått siden i fjor sommer og en revisjon over tre dager, har Nettpartner Prosjekt nå mottatt beviset på at de er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015.

Det har vært en utfordrende, omfattende og ikke minst spennende prosess for å komme frem til målet forteller HMS/K-sjef Kjetil Haukebø i Nettpartner Prosjekt.

 

Utfordrende i den forstand at det å lage dokumentasjonen krever mye innsikt i både lover og forskrifter, samt at det er en helt annen måte å tilnærme seg planleggingen på.

 

Omfattende fordi selve sertifiseringsprosessen omfattet revisjon av tre store prosjekter, med en forholdsvis kort opplærings- og implementeringsfase. I tillegg til dette er også alle avdelingene en del av sertifiseringen.

 

Men det er egentlig nå det virkelige arbeidet starter. Nå skal miljøstyringen implementeres i alle større prosjekter som blir startet opp i tiden fremover. Det gjør vi ved at vi parallelt med planleggingen av prosjektene også gjennomfører opplæring.

 

Haukebø forteller videre at selskapet også har oppnådd ISO 9001:2015 sertifisering på Kvalitetsledelse. Med disse to sertifiseringene så er Nettpartner Prosjekt godt rustet med hensyn til å tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for kontinuerlig forbedring i selskapet innenfor arbeid knyttet til kvalitet og miljø.

 

Til informasjon så er målsetningen til Nettpartner at også Nettpartner Drift AS og Nettpartner Bane AS skal være ISO-sertifisert på de samme standardene innen 2017. Nettpartner Drift er ISO 9001:2015 sertifisert, og er videre et godt stykke på vei for å oppnå Miljøsertifisering.


Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring