Gå til innholdet

Lukk

HMS, kvalitet og ytre miljø

Nettpartners HMS-visjon er null skader i forbindelse med et hvert arbeid utført for selskapet: «Alle skal komme trygt hjem – hver dag»

I Nettpartner har alle et ansvar for HMS, og vi jobber systematisk med forebyggende tiltak i alle våre arbeidsoppgaver. Risikovurderinger gjøres allerede ved befaring av prosjektet og oppdateres gjennom prosjektets levetid. Sammen med «Sikker Jobb Analyse» utgjør vurderinger med risikoreduserende tiltak fundamentet i vårt HMS-arbeid.

Kvalitet

Nettpartner er ISO 9001:2015 sertifisert. Nettpartners kvalitetspolitikk skal sikre leveranser til avtalt tid, kvalitet og høy kundetilfredshet.

Kvalitetsmål skal også bidra til at vi når våre HMS- og forretningsmål. Nettpartner har et styringssystem som inneholder instrukser, rutiner, sjekklister og maler. Styringssystemet brukes av hele organisasjonen. Nettpartner har også systemer for innmelding av hendelser og forbedringsforslag.

Ytre miljø

Nettpartner er ISO 14001:2015 sertifisert. Nettpartners mål for ytre miljø er: «Nettpartner skal gjennomføre sine prosjekter på en skånsom måte og minimalisere skader på miljøet». Selskapet arbeider for å redusere den effekten arbeidsrelaterte aktiviteter påfører naturen og omgivelsene.

Nettpartner skal i sitt arbeid legge til grunn føre-var-prinsippet, og ta initiativ som oppmuntrer til utvikling av miljøvennlige teknologier. Materialer og energi skal brukes på en best mulig måte og bidra til minimering av Nettpartners klimaavtrykk

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb