Det grønne skiftet - Nettpartner

Det grønne skiftet

Som Norges største elkraftentreprenør skal Nettpartner være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner. Derfor satser vi tungt på konseptutvikling innen det grønne skiftet, med innovative løsninger for elektrisk infrastruktur til den utslippsfrie byggeplassen og industrien, samt ladestasjoner til bil, buss og båt.

New call-to-action