Anders Hauglie-Hanssen tilsatt som administrerende direktør i Nettpartner

Strømme har igangsatt en viktig og nødvendig omstillingsprosess i selskapet, og dette arbeidet videreføres nå under Hauglie-Hanssens ledelse.

 

– Jeg ønsker selskapet lykke til på veien videre som en ledende aktør innen det grønne skiftet, sier Strømme.

 

Ruster Nettpartner for fremtiden

 

– Det er et stort behov for utbygging og vedlikehold av strømnett og jernbane. Eierne tilførte kr 40 mill. i nye egenkapital i juni og vil fortsette å ruste selskapet for å kunne spille en viktig rolle fremover, sier styreleder Mona Askmann som også er administrerende direktør i Fredrikstad Energi.

 

Nettpartner har erfart at markedet henger etter ambisjonene for å elektrifisere Norge. Selskapet opplever derfor reduserte driftsinntekter, og har vært nødt til å gjennomføre reduksjon i bemanning tidligere i år.

 

– Endringene vi nå gjør er nødvendige for at selskapet skal forsterke posisjonen som en av Norges viktigste aktører for kritisk infrastruktur innen kraftforsyning og jernbane, sier Askmann.

Hauglie-Hanssen er har hatt flere tunge styreverv i tillegg til topplederjobber i og utenfor energibransjen. Han er ingeniør, og har økonomiutdanning fra BI og fra IMD, Lausanne Sveits, med MBA i internasjonal ledelse.

 

– Jeg ser fram til å ta fatt på lederjobben i et viktig selskap for elektrifisering av Norge, sier Hauglie-Hanssen.