Kart - nettpartner-Aug-01-2022-06-09-44-14-AM

Kontakt oss

Finn våre lokasjoner i listen under. Søk blant våre ledere og fagansvarlige eller benytt vedlagte kontaktskjema

Nøkkelpersoner
Kontaktskjema Byggestrøm
Kontaktskjema Generelt

Våre lokasjoner

Hovedkontor

Nettpartner lokasjon Vinterbro

Kveldroveien 3
1407 Vinterbro

Avdeling Kraftlinje

Avdeling Rogaland

Avdeling Møre & Romsdal

Nettpartner lokasjon Arendal

Åsbieveien 16
4848 Arendal

Nettpartner lokasjon Rogaland

Brannstasjonsveien 18
4312 Sandnes

Nettpartner lokasjon Molde

Gammelseterlia 20
6422 Molde

Avdeling Troms

Nettpartner lokasjon Tromsø

Ringveien 21
9018 Tromsø

Nettpartner lokasjon Bardufoss

Fossmoveien 467
9325 Bardufoss

Avdeling Bane

Nettpartner lokasjon Torpo

Bjørøyvegen 5
3579 Torpo

Nettpartner lokasjon Voss

Regimentsvegen 158
5705 Voss

Avdeling Viken Øst

Nettpartner lokasjon Fredrikstad

Sundløkkaveien 75
1659 Torp

Avdeling Viken Midt

Nettpartner lokasjon Jessheim

Balder allé 3
2060 Gardermoen

Nettpartner lokasjon Jaren

Jarenvegen 15
2770 Jaren

Nettpartner lokasjon Oslo

Ensjøveien 23B
0661 Oslo

Nettpartner lokasjon Billingstad

Olav Brunborgsvei 4-6
1396 Billingstad

Avdeling Viken Vest

Nettpartner lokasjon Hokksund

Industriveien 14
3300 Hokksund

Nettpartner lokasjon Kongsberg

Sportsveien 14
3615 Kongsberg

Nettpartner lokasjon Stokke

Lillevarskogen 28
3160 Stokke

Åpenhetsloven

Hensikten med Åpenhetsloven er å etablere full respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for alle bedrifter og leveransekjeder, herunder også å sikre allmenheten tilgang til relevant informasjon.

Alle selskaper har nå en informasjonsplikt, herunder skal det lages aktsomhetsvurderinger der man blant annet skal kartlegge risikoen for brudd på nevnte forhold i eget selskap og hos leverandører samt definere og iverksette egnede tiltak. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og -analyser skal ferdigstilles innen 1. juli 2023.

Dersom leser har spørsmål eller informasjonskrav knyttet til Nettpartners drift, eller arbeid med å overholde Åpenhetsloven, kan det rettes en henvendelse pr. e-post til innsyn@nettpartner.no.

Nettpartner vil bestrebe seg på å gi tilbakemeldinger på informasjonskrav så snart som mulig. I besvarelsen vil Nettpartner begrense innsynsretten til områder som private eller personlige forhold, GDPR og konkurransesensitive forhold, i den grad det betraktes som nødvendig, samt dersom informasjonskravet ikke anses å være relevant ut fra lovens hensikt.