Gå til innholdet

Lukk

Historie

Nettpartner sin historie starter før tusenårsskiftet da ny energilov trer i kraft og konkurranse introduseres for aktører i energientreprenørbransjen i Norge for første gang. Fredrikstad Energimontasje skilles ut fra Fredrikstad Energi og etableres som eget aksjeselskap.

Ledelsen har en klar vekstambisjon fra start, og selskapet har siden hatt en sterk organisk vekst, samt at det har blitt gjennomført flere fusjoner, oppkjøp og selskapsavhendinger. I de senere år har selskapet rendyrket sin strategi og er nå størst innen elektrisk infrastruktur i Norge.

STØRST INNEN ELEKTRISK INFRASTRUKTUR 

1999

Fredrikstad Energimontasje opprettes

2006

Nettpartner AS etableres

2012

Nettpartner Holding AS etableres. Nettpartner AS, EB Energimontasje AS og Hadeland Nettpartner AS funsjoneres

2014

Oppkjøp av Istad Energimontasje AS og KL-Sørvis AS. Nettpartner Prosjekt AS og Nettpartner Bane AS etableres.

2018

Nettpartner AS etableres og erstatter Nettpartner Holding AS.

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb