Regional- og sentralnett

Nettpartner er en totalleverandør innen bygging av kraftlinjer 22-132 kV og trafostasjoner opptil 132 kV. I tillegg har selskapet kompetanse til å påta seg oppdrag med større kabelprosjekter og diverse arbeider på sentralnettet

Våre prosjekter innen regional- og sentralnett