Kort om selskapets struktur

Nettpartner AS eies av Fredrikstad Energi AS (60%) og Å Energi AS (40%). Via en felles aksjonæravtale har eierne ambisjoner om å bygge en slagkraftig entreprenør innen bygging, samt drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur. Nettpartner består av tre divisjoner:

  • Divisjon Distribusjonsnett arbeider primært mot kunder på langsiktig rammeavtaler innenfor drift, vedlikehold/reinvesteringer samt påkalling/vakt og beredskap.
  • Divisjon Regionalnett og Utvikling har et nasjonalt fokus på prosjektmarkedet, både på kraftlinjer og stasjoner, fra 22 kV til 420 kV. Divisjon jobber også inn mot markeder som er i utvikling og ekspansjon samt nye forretningsområder.
  • Divisjon Bane har et nasjonalt fokus på  bane-/jernbanemarkedet, herunder segmentene kontaktledning, signal og spor.

Nettpartner ønsker å være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner for våre kunder og forretningsforbindelser. Vi vil ytterligere forsterke vår satsing på effektivisering av drift og kommunikasjon gjennom IKT-løsninger, og har gjennom de siste års kjøp og fusjoner kraft til å realisere dette.

Nettpartner ønsker å være et visjonært selskap både mot våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser. Selskapets visjon er: «Nettpartner – selskapet alle i bransjen ønsker å etterlikne»

Vår forretningsidé skal underbygge vår ambisjoner for fremtiden og slår fast at:
«Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel-og ledningsbasert infrastruktur.»

Nettpartner har en vekststrategi som vi vil jobbe hardt for å realisere i de nærmeste årene. Vi er en stor aktør i en bransje som står overfor mange endringer, selskapet ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av dette markedet.