Byggestrøm

Nettpartner byggestrøm

Byggestrøm for private og profesjonelle aktører

Nettpartner leier ut byggestrøm til både profesjonelle aktører, bedrifter og privatpersoner som skal bygge eller renovere, og som trenger en egen strømkilde for en angitt periode. Vi kan bistå i alle områder hvor strøm leveres av Elvia, Norgesnett, Glitre og Lede.

Nettpartner leverer byggestrømskassene, sørger for både til- og frakobling, og at det ikke oppstår avvik underveis. Montørene våre er tilgjengelige i hele leieperioden, og vi fakturerer medgått forbruk. Etter mottatt avbestilling henter vi kassene igjen. Service er høyt prioritert, og det er ikke noe du som leier skal behøve å bruke tid på. Strømmen skal være på plass når det er behov! 

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: 3 ting du bør vite om byggestrøm før du bestiller

Hvor mye strøm er det behov for?

Standardkonseptet for denne typen byggestrøm er opp til 63 ampere, og med det har man to valg, det vil si 32 eller 63 ampere kapasitet. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er behovet om man skal bygge et stort prosjekt, renovere et hus eller bygge en hytte, men det har våre ansatte god kunnskap om. I de aller fleste tilfeller er det nok med 32 ampere for hytte og enebolig.

Nettpartner leverer også byggestrøm over 63 ampere. Legg i så fall inn en spesifisering om dette i bestillingsforespørselen slik at vi får tilpasset pris og bestillingen i henhold til ønsker. 

Vi får ofte bestilling på 400 volt eller 230 volt uten at kunde vet hva de trenger når de bestiller byggestrøm, men det finner man svar på når vi er i dialog slik at vi kan bistå med å avklare det faktiske behov. Vi vil også sjekke netteiers oversikt for å sikre at det er et hensiktsmessig godt tilkoblingspunkt fra et strømpunkt i nærheten.

Fagfolk fra Nettpartner må koble fra eller til

Ved til- og frakobling må Nettpartner være involvert. I til- og frakoblingsprisen ligger det et ansvar og en godkjenning fra netteiers nett, og arbeidet må utføres av sertifiserte montører. Husk at det er svært strenge krav til utførelse både for det er privat eller profesjonell aktør som er leietaker av byggestrømskassen. Til orientering minner vi om at heller ikke en elektriker har godkjenning for til- og frakobling.

Dette inkluderes i leie av byggestrøm

Når det gjelder tilkobling til strøm levert av Norgesnett, Elvia og Lede vil leieren betale for til- og frakobling, samt en avgift for leie av byggestrømskassen per dag. Leieren betaler også for medgått strøm, samt nettleie som er en dagspris med tillegg av forbruk i den angitte perioden.

I byggestrømskassen er det montert en strømmåler/AMS-måler slik at vi får eksakt forbruk som viderefaktureres etterskuddsvis. (AMS-måler er en automatisk måler som sender status på forbruk til netteier).

Det vil si at om det er Elvia, Norgesnett eller Lede som er strømleverandør i området hvor det skal bygges, så er det ikke nødvendig med et abonnement eller strøm på adressen fra tidligere. En egen strømmåler vil være montert i byggestrømskassen og vi tar en avregning for strømforbruk ved avslutning av leieperioden.

Om byggearbeidene skal pågå i et område som dekkes av leverandøren Glitre sitter det ikke en måler i kassen som Nettpartner eier, og vi bruker kundens bestilling for å bestille abonnement og nytt måleroppsett for den kassen i den ønskede perioden det leies for. Det betyr i praksis at du som kunde vil få en egen faktura fra Glitre på strømforbruket.

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: Hva koster byggestrømmen i et bolig-, boligfelt- eller hytteprosjekt?

Løsningsorientert lokalkunnskap

Fagfolkene i Nettpartner har lang fartstid og de aller fleste oppdrag krever en form for erfaring. Vi i Nettpartner kjenner nettet i de områdene vi leverer til, og finner gode og robuste løsninger tilpasset formålet. Det er alltid alternative løsninger sett ut i fra det opprinnelige behovet og vi finner alltid gode løsninger for de som leier av oss – enten det er et stort eller et lite oppdrag.

Ansvar og vedlikehold

Byggestrøm er ikke noe farligere enn annen strøm, men det som er utfordringen er at byggestrømskassen i de aller fleste tilfeller står plassert ute. Den som leier en kasse hos oss finner en tydelig bruksanvisning på innsiden av lokket som sier hva som må påses i den perioden man leier. Om det for eksempel regner mye og kabeltrommel står åpen i regn, er det et godt råd til de som leier at det de tilkobler i byggestrømskassen må sikres mot regn og fuktighet. Alternativet er at sikringen kan slå ut slik at strømmen slås av.

Ansvaret for byggestrømskassen ligger hos den som leier i avtalt periode og leier er ansvarlige for eventuelle avvik, så det er alltid lurt å lese veiledningen nøye.

Priser og leiebetingelser

Her kan du se og laste ned våre priser og leiebetingelser.

Våre Byggestrømskasser er etter tolkning ikke inkludert i statens kompensasjonsordning for midlertidig strømstøtte.

Grunnlaget for dette er at våre Byggestrømskasser med målere i de fleste tilfeller er registret med forbrukskode 18: Bygg & Anlegg

Obs! Husk at byggestrøm ikke er en del av statens refusjonsordning for strømstøtte.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-12-22-170

 

Vi sørger for at du har byggestrøm når du trenger det! 

 

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?