Leder for sikkerhet – LFS

Banebrytende - 2

Nettpartner sørger for Leder for sikkerhet til arbeid ved høyspenningsanlegg

Norske forskrifter og lover setter krav til hvordan eiere av elektriske anlegg skal drifte og vedlikeholde anleggene. Eier, bruker eller den som forestår en virksomhet med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, er pålagt å benytte elektrofagfolk med nødvendige kvalifikasjoner.

Når en bedrift er tilkoblet et høyspentanlegg, være seg som nettselskap eller industribedrift, skal det utpekes en leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) eller ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg) for ethvert arbeid i anleggene. I høyspenningsanlegg skal det dessuten utpekes en leder for kobling når det skal foretas koblinger i anleggene, samt en Driftsleder.

Leder for sikkerhet sine oppgaver

Alt arbeid og graving ved eller i høyspenningsanlegg krever godkjent og utpekt Leder for sikkerhet (LFS). Kort forklart er en LFS den personen som er ansvarlig for at sikkerheten ivaretas ved arbeid ved eller i høyspenningsanlegg.

Noen av LFS sine arbeidsoppgaver og ansvar:

  • Sikre at arbeid nær ved høyspenningsanlegg utført av ikke elektrokyndig personell skjer på en sikker måte. Innenfor 30 meter.
  • LFS skal vurdere om arbeidet vil kunne medføre elektrisk fare, hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig og om det er behov for en utpekt LFS for å ivareta sikkerheten.
  • Ved arbeid nær ved spenningssatt anlegg, skal LFS alltid fastsette en sikkerhetsavstand. Sikkerhetsavstanden bestemmes ut fra arbeidsmetode, hvilket redskap og materiell som skal benyttes, maskinførers kompetanse, fysiske barrierer og evt. andre sikkerhetstiltak. Ingen maskindeler eller utstyr må komme innenfor fastsatt sikkerhetsavstand. Det må tas hensyn til evnt. utsving og veltefare for maskiner,biler med kran etc.
  • Hvis det etter vurdering av LFS etter befaring på anlegget ikke vil være behov for en LFS tilstede under arbeidet, kan LFS skrive avtale med utførende entrepreprenør. Her skal det instrueres en person på anlegget som må følge opp.
  • Sørge for at fastsatte tiltak i avtalen som blir skrevet blir fulgt.

Nettpartner er godkjent for å utføre LFS-tjenester i områder til følgende nettselskap:

  • Glitre
  • Elvia
  • Norgesnett