Informasjon for leverandører

Nettpartner leverandører

Nettpartner skal bli oppfattet som en seriøs og pålitelig aktør, som behandler leverandører og underentreprenører på en upartisk og rettferdig måte. Vår overordnede innkjøpsstrategi er å utvikle solide og langsiktige forhold med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Nettpartner baserer sine anskaffelser på tilbudskonkurranse både for rammeavtaler og ved prosjektinnkjøp. Det legges vekt på gode, strukturerte innkjøpsprosesser som sikrer likebehandling og skaper trygghet for at beste leverandør vil bli valgt, ut fra en tilnærming om lavest livstidskostnad. 

Leverandørkrav

Nettpartner forventer at leverandører og underentreprenører overholder alle krav som tilligger virksomheten etter arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, internkontrollforskriften og miljølovgivningen.

Nettpartner krever at underentreprenører fyller ut et egenerklæringsskjema knyttet til overnevnte krav, og vil kreve dokumentasjon på at kravene til enhver tid er innfridd. Nettpartner forbeholder seg retten til å revidere leverandør eller underentreprenør etter behov. Ved en slik revisjon plikter leverandøren å stille nødvendige ressurser og informasjon til rådighet for Nettpartner.

Leveregler for leverandører

Nettpartners leveregler for leverandører beskriver hvordan Nettpartners leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere skal handle og opptre slik at Nettpartners verdikjede blir drevet på en etisk og samfunnsansvarlig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til Nettpartner skal være i overensstemmelse med kravene i disse levereglene.

Nettpartner ser alvorlig på brudd på levereglene og i ytterste konsekvens vil dette kunne medføre at Nettpartner terminerer leverandørforholdet.

Fakturainformasjon

Nettpartner AS ønsker primært å motta faktura i form av EHF.

Faktura som PDF dokument kan sendes til: invoice.998407567@kollektor.no 

Papirfaktura sendes til:

Nettpartner AS, Vollsveien 2B, 1366 Lysaker