Elektrifisering av industrisektoren

Salmon Evolution

Energiforsyning til verdens raskest voksende kraftkrevende industrier

Nettpartner utvikler totalløsninger for montasje av høyspentanlegg og kraftkabler innen industrisektoren.

Oppdrag innen elektrifisering av industrisektoren

 • Totalentreprise på høyspentanlegg
 • Høyspenningskabler
 • Driftsbygning
 • Private nettstasjoner
 • Elektrifisering av havbruksnæringen
 • Sjøkabler
 • Integrasjon mellom utbygger og netteier
 • Installasjon på Datasentre
 • Vindturbiner
 • Fiberspinning

I planlegging, prosjektering og drift av strømforsyning, høyspenningskabler og høyspentanlegg for industrien kan vi blant annet:

 • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
 • Kartlegge behov for nye kraftlinjer, oppgradering av nettstasjoner og konsesjonssøknader.
 • Bistå i utforming og oppsett av teknisk bygg.
 • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
 • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet produksjonssted.
 • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.
 • Levere, installere, montere og driftssikre overnevnte.