Energimontør

Energimontør

En energimontør bygger, vedlikeholder, monterer og reparerer det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg. I tillegg kan en energimontør jobbe med å montere/ bygge el- og signalanlegg, reparere og vedlikeholde disse for jernbane og sporvei. Montere belysningsanlegg til vei og tunnel, samt park- og områdebelysning. 

Ansvarsområder og myndighet

Du har ansvar for installasjoner og montasje, avviks- og fremdriftsrapportering. Du må gi bistand til lærlinger og andre. 

Personlige egenskaper

En montør samhandler med alle ledd og nivåer i selskapet, samt kunder og leverandører. Du bør derfor ha evne til å kommunisere godt. I tillegg er det viktig at du kan jobbe selvstendig og løse oppgavene på en hensiktsmessig måte - da forholdene utendørs kan være vanskelige.

Du må jobbe etter gjeldende forskrifter og holde deg oppdatert på lover og regler for å ta hensyn til sikkerheten under arbeidet. 

Krav til kvalifikasjoner

Du skal være serviceorientert og samarbeidsvillig. Av faglige kvalifikasjoner henviser vi til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 19. desember 1975.