Anleggsleder

Anleggsleder

En anleggsleder leder krevende prosjekter innen kraftlinje med hele landet som arbeidsplass.

Ansvarsområder og myndighet

Du har ansvar for installasjoner og montasje, avviks- og fremdriftsrapportering. Du må gi bistand til lærlinger og andre. 

Personlige egenskaper

En anleggsleder er bindeledd mellom det operative og prosjektleder, og er prosjektleders forlengede arm på anlegget. Du må jobbe etter gjeldende forskrifter og holde deg oppdatert på lover og regler for å ta hensyn til sikkerheten under arbeidet. 

Krav til kvalifikasjoner

Du skal være serviceorientert og samarbeidsvillig. Av faglige kvalifikasjoner henviser vi til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 19. desember 1975.