Driftsledertjenester

Driftsleder for høyspenningsanlegg på byggeplassen Nettpartner

Nettpartner sørger for Driftsledere i det grønne skiftet

Norske forskrifter og lover setter krav til hvordan eiere av elektriske anlegg skal drifte og vedlikeholde anleggene. Eier, bruker eller den som forestår en virksomhet med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, er pålagt å benytte elektrofagfolk med nødvendige kvalifikasjoner.

Når en bedrift er tilkoblet et høyspentanlegg, være seg som nettselskap eller industribedrift, må en driftsleder enten være ansatt eller innleid. Ved bortfall av strøm må eiere av private anlegg i tillegg benytte en Leder for sikkerhet (LFS) eller Leder for kobling (LFK) for å kunne feilsøke på konsesjonsbelagt forsyningsanlegg.

Nettpartner kan tilby eiere av elektriske høyspenningsanlegg tjenesten som Driftsleder, vakt og beredskap, tilstandskontroller og jevnlig oppfølging av anlegget.

Driftsleders oppgaver

Kort forklart er en Driftsleder for høyspenningsanlegg den personen som er ansvarlig for at forsyningsanlegget driftes og svarer til relevante normer og forskrifter.

Driftslederen er blant annet ansvarlig for å:

 • Driftslederen må være involvert så lenge det er aktivitet i forbindelse med høyspentanlegg, slik som ved utkobling og tilkobling.
 • Godkjenne hvem på byggeplassen, med korrekt kvalifikasjonskrav, som får lov til å jobbe på høyspentanlegget.
 • I Nettpartner har vi solide systemer for sikkerhetskort, og full oversikt over hvem som har blitt tildelt tilganger hvor – til enhver tid.
 • Styre koblinger.
 • Påse at høyspenningsanlegget imøtekommer de lover og regler som gjelder.
 • Utføre årlig kontroll.
 • Sørge for at avvik blir utbedret.

Ved å leie inn en Driftsleder fra oss som elkraftentreprenør får du i tillegg tilgang til tjenester som sikrer drift og kontinuerlig oppetid med vakt og beredskap.

Nettpartner tilbyr Driftsledere til flere områder:

 • Driftsleder til provisoriske strømanlegg på byggeplassen.
 • Driftsleder til den elektriske fergekaia.
 • Driftsleder til bussladestasjoner med høyspenningsanlegg.
 • Driftsleder til industribedrifter med konsesjon for et eget høyspentnett – være seg til datasenter, fabrikk, aluminiumsverk eller gass- og oljeraffineri.