Nyetablert selskap sammen med Nettpartners samarbeidspartnere har investert i Pakkmaskin (P&T 08-275 4/ZW)

 

Nettpartner har i løpet av sommeren etablert et nytt selskap sammen med eierne av Nettpartners strategiske samarbeidspartner, Scandinavian Track Group AB. Det nyetablerte selskapet er Nordic Tamping Services AB (NTS) og hver av partene eier 50%. I det nyetablerte styret har Nettpartner AS to styreplasser representert ved Jon Roti og Kjell Anders Fosshaug.

Parallelt med etableringen av det nye selskapet har NTS investert i en Pakkmaskin (P&T 08-275 4/ZW), kjøpt fra BaneService, samt ansatt 3 meget erfarne medarbeidere.

Fakta om Pakkmaskinen

  • Vekt 34 000 kg
  • Lengde 14,6m
  • med kapasitet til å håndtere veksler opp til 1:12 betong

Pakkmaskinen kan transporteres som tog (på skinner) eller med trailer på vei og kan enkelt lastes og losses for egen maskin. NTS betjener både små og store kunder i Sverige, Norge og Danmark. Det er ikke avgjørende om kunden er privat eller statlig sporeier eller har et stor eller lite anlegg.

Maskinen kan benyttes til alt fra generelt vedlikehold av eksisterende spor til bygging av nye spor. Eksempler på mulige kunder er BaneNor, Sporveien, Metro i Stockholm, SJ, Bane Danmark samt en rekke mindre og større private aktører.

Markedet er stort og attraktivt. Leder for NTS, Patric Svensson, har allerede solgt inn flere ”skift” og maskinen er nå ferdig med et oppdrag i Stockholm før den reiser neste uke til Malmø for neste jobb.

Nettpartner Bane ser med dette for seg økt konkurransekraft i tverrfaglige prosjekter der det er behov for sporarbeider. Det gis et tydelig signal til markedet om at Nettpartner har blitt en totalleverandør innen alle Jernbanetekniske Fag (Kontaktleding, Signal og Spor) og er i ferd med å bevege seg opp i verdikjeden.

Som en oppsummering støtter dette strategiske grepet opp under strategiplanen til Divisjon Bane, avslutter divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug.

Video om pakkmaskinen