Nettpartner opererer i en mannsdominert bransje, og vi jobber for å endre dette bildet. Vi trenger kvinner og mangfold i alle roller – fra feltarbeid til ledelse – for å øke kvaliteten og speile samfunnet vi lever i.

 

Energibransjen står overfor store muligheter, spesielt med tanke på det grønne skiftet og behovet for elektrifisering. Dette krever stadig en bredde i kompetanse, og da er det essensielt å inkludere alle perspektiver og talenter. Vi tror bestemt på at mangfold beriker oss og gjør oss bedre rustet til å navigere i en stadig foranderlig verden.

 

Ei som jobber for å ivareta mangfold på alle plan i Nettpartner er vår HR-rådgiver, Eline Norum Snerlebakken. Eline legger til rette for at Nettpartner har de beste folka på laget, uavhengig av kjønn, noe som er avgjørende for vår suksess som en av Norges største elkraftentreprenør.

 

«Fremtidens energibransje er inkluderende, innovativ, og bærekraftig, og mangfold er særs nødvendig for innovasjon, perspektiv og lederskap. For oss er dagen en viktig påminnelse om ansvaret vi har med å gjøre energibransjen attraktiv og tilgjengelig for alle», sier Eline.

En inspirasjon i denne sammenheng er Heidi Theresa Ose, daglig leder i Store Norske Energi AS, en velfortjent mottaker av tittelen "Årets Kraftkvinne 2023" – Kraftkvinnene.

 

Gjennom godt og systematisk arbeid med mangfold kan vi transformere vår verden til det bedre 🎉